Společně pro lepší životní prostředí!

Ohleduplný výrobce myslí předem. Tak jsme učinili i my a naše skvosty přednostně plníme a balíme do recyklovaných a recyklovatelných obalů. Při výběru obalového materiálu jsme upřednostnili sklo a vysokohustotní polyethylen (HDPE) tmavohnědé barvy a v neposlední řadě papír. Obaly jsme doplnili o dávkovače, které nejen usnadňují aplikaci, ale zabraňují přímému styku pokožky rukou s výrobkem a tak se minimalizuje riziko jejich kontaminace a znehodnocení. Obaly jsme opatřili snadno rozložitelnými papírovými štítky a popisy jsou tištěné ekologickým inkoustem.
 
Ohleduplný spotřebitel by měl myslet také jako výrobce a tak použité obaly recyklujme společně! Takovým způsobem se mohou zhodnotit a opětovně využít materiály a ucelený koloběh recyklace opravdu fungovat.