Naše rodina je velká, pestrá a rozvětvená jako větve stromů. Není divu, že jsme se u prarodičů scházeli v hojném počtě a jako děti jsme v naší "rodné vesničce" trávili každé letní prázdniny. Tolik neskutečných příběhů, her na louce mezi pasoucími se kravami, bádaček v nedalekém lese. Mohli bychom vyprávět enormní množství milých chvil a zážitků, ale odbočili bychom od pointy.

Časem, jak už to tak bývá, se rodina z různých důvodů nemohla setkávat tak často, jak bychom si bývali přáli... až přišla smutná zpráva. Naše prababička odešla na onen svět a my, už jako dospělí, jsme se setkali právě na jejím pohřbu.

Z pochmůrné události se však vynořil nečekaný objev. Já, křestním jménem Lenka, a můj nejmilejší bratranec Honza jsme se po delším čase šli projít a zavzpomínat si. V raném dětství jsme milovali dědečkovu starou stodolu, takže jsme ji ani nyní nemohli jen tak obejít. Vkročili jsme starými skřípajícími dveřmi a hned se nám oběma vynořil úsměv na tváři. Všechno vonělo tak starobyle a překrásně. Jen tak jsme se letmo porozhlédli po neupravené zemi a v tom Honza zpozoroval v jednom koutě nějaké staré věci. Byly to staré bylinkářské knihy popsané všelijakými poznámkami a sešity s nějakým ženským rukopisem. Zvědavě jsme se podívali na sebe a dohodli se, že poklad vezmeme s sebou.

Tak se i stalo. Běželi jsme za dědečkem a začali se ho vyptávat, čí jsou všechny tyto cennosti. Posadil se s námi a dlouho vyprávěl o naší prababičce, která se jako mladá žena kromě jiného zajímala o bylinky. Měla je výborně naučené, pravidelně chodila na sběry, krásně je sušila a dělávala různé léčivé čajové směsi, blahodárné mastičky a tinktúry... My dva jsme s úžasem seděli a hltali každé dědečkovo slovo. Jakmile dovyprávěl "příběh o prababičce", už jsme věděli, co podnikneme.

Od té doby uběhlo mnoho času a my jsme se během tohoto období ponořili do samostudia a vkročili do říše léčivých bylin, kosmetologie a přírodního léčitelství. Bylo by nám strašně líto, kdybychom se nemohli podělit o naše poznatky a zkušenosti, ale hlavně o naši vášeň. Protože bylinky se staly naší neutěšitelnou vášní a my jsme tu proto, abychom vás chytili za ruce a ukázali vám, co všechno samotná příroda ukrývá a nabízí nám, vám, našim dětem a dalším generacím. Pojďte s námi!

XOXO

Honza a Lenka