Kontaktné údaje

DIAMANTO s.r.o.
Komenského 26
945 01 Komárno
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 917 794 437
E-mail: botanicaslavica@gmail.com

Fakturačné údaje

Obchodné meno: DIAMANTO s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Komenského 26, 945 01 Komárno

IČO: 48163341
DIČ: 2120084428 (neplatiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 16.05.2015 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 45528/N.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN: SK97 8330 0000 0028 0128 8410
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 2801288410 / 8330

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Slovenská republika

Telefón: +421 37 772 02 16
E-mail: nr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj