Kontaktné údaje

AENEA s.r.o.
Zelená 273/36
079 01 Veľké Kapušany
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 917 794 437
E-mail: botanicaslavica@gmail.com

Fakturačné údaje

Obchodné meno: AENEA s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Zelená 273/36, 079 01 Veľké Kapušany

IČO: 46380744
IČ DPH: SK2023349548 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 06.10.2011 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Košice I., oddiel Sro, vložka 28464/V.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Fio banka, a.s.
IBAN: SK6583300000002101577449
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 2101577449 / 8330

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, Slovenská republika

Telefón: +421 55 729 07 05
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj