Spoločne pre lepšie životné prostredie!


Ohľaduplný výrobca myslí vopred. Tak sme učinili aj my a naše skvosty prednostne plníme a balíme do recyklovaných a recyklovateľných obalov. Pri výbere obalového materiálu sme uprednostnili sklo a vysokohustotný Polyetylén (HDPE) tmavohnedej farby a v neposlednom rade papier. Obaly sme doplnili o dávkovače, ktoré nielen uľahčujú aplikáciu, ale zabraňujú priamemu styku pokožky rúk s výrobkom a tak sa minimalizuje riziko ich kontaminácie a znehodnotenie. Obaly sme opatrili ľahko rozložiteľnými papierovými štítkami a opisy sú tlačené ekologickým atramentom.
 

Ohľaduplný spotrebiteľ by mal myslieť tiež ako výrobca a tak použité obaly recyklujme spoločne! Takýmto spôsobom sa môžu zhodnotiť  a opätovne využiť materiály a ucelený kolobeh recyklácie naozaj fungovať.